Zikiri Guda Bakwai 7 Mafi Tsada A Rayuwar Musulmi

0 839

ZIKIRAI GUDA BAKWAI (7) MAFI TSADA A RAYUWAR MUSLIMI

1- MAFIFICHIN AMBATON ALLAH
: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻭ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ
Laa ilaha illallaahu wahdahu lā shariyka lahu lahul-mulku wa lahul hamdu wa huwa alā kulli shay’en Qadiyr

2- MAFIFICIN TASBIHI
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺤﻤﺪﻩ ﻋﺪﺩ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺭﺿﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺯﻧﺔ ﻋﺮﺷﻪ ﻭ ﻣﺪﺍﺩ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ
Subhanallaahi wabihamdihi adada khalqihi waridā nafsihi wazinata arshihi wa midāda kalimatihi

3- MAFIFICIYAR ADDUA
: ﺭﺑﻨﺎ ﺁﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻭ ﻗﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ
rabbana ātina fiy-dduniyā hasanataw-wafil akhirati Hasanah, waqinā azabanNār

4- MAFIFICIN ISTIGHFARI
: ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﺭﺑﻲ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪﻙ ﻭ ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪﻙ ﻭ ﻭﻋﺪﻙ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺃﺑﻮﺀ ﻟﻚ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ ﻋﻠﻲّ ﻭ ﺃﺑﻮﺀ ﺑﺬﻧﺒﻲ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ
Allaahumma anta rabbiy lā ilaha illā anta khalaq-taniy, wa’ana abduka, wa’ana alā aHdika, wa-wa’ dika masta-‘da at, a-uzubika min sharri ma sana’ata, abū Ula-ika bini’-matika ãlayya, wa-abu’u bizambiy, Fagfirliy fa-innahu Lā yagfiruz-Zunuba illa ant

5- MAFIFICIN NEMAN KARIYA DA TSARI
: ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻣﻊ ﺍﺳﻤﻪ ﺷﺊ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ
Bismillaahilladziy Lā yadurru ma-asmihi shay’un fiyl-ardhi walā fiys-Samā’ , wa huwassamiy’un alaiym

6- MAFIFICIN ZIKIRIN NEMAN YAYE DAMUWA DA BAKIN CIKI
: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ
Lā ilaHa illa anta subhānaka inniy kuntu minaz-Zālimiyn

7- MAFI ZIKIRIN DOGARO GA ALLAH DA SALLAMAWA A GARESHI
: ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
Lā haula wala Quwwata Illa billaahil aliyyil aziym

ALLAH KA BAMU IKON DAUWAMA AKAN YAWAITA AMBATON KA A KOWANE
LOKACI.

Ameen

Comments

Loading...
Dakacemu....

Shiga tsarin samun sakonninmu.

Shin kana son ka ke samun haske akan dukkan abubuwan da ke wakana a shafin Alummata? Shigar da adireshin email dinka da sunanka a nan kasa, za ka yi farin ciki ka aikata hakan...