Samu labatai da duminsu, tsugungumi, gulma, labarin finafinai da taurari, mawaka, makada da wakoki, zamantakewa, hirarraki da sauran abubuwa na musamman. Karanta abubuwan da muka zo maka da su yau!

Zikiri Guda Bakwai 7 Mafi Tsada A Rayuwar Musulmi

0 1,107

ZIKIRAI GUDA BAKWAI (7) MAFI TSADA A RAYUWAR MUSLIMI

1- MAFIFICHIN AMBATON ALLAH
: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻭ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ
Laa ilaha illallaahu wahdahu lā shariyka lahu lahul-mulku wa lahul hamdu wa huwa alā kulli shay’en Qadiyr

2- MAFIFICIN TASBIHI
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺤﻤﺪﻩ ﻋﺪﺩ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺭﺿﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺯﻧﺔ ﻋﺮﺷﻪ ﻭ ﻣﺪﺍﺩ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ
Subhanallaahi wabihamdihi adada khalqihi waridā nafsihi wazinata arshihi wa midāda kalimatihi

3- MAFIFICIYAR ADDUA
: ﺭﺑﻨﺎ ﺁﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻭ ﻗﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ
rabbana ātina fiy-dduniyā hasanataw-wafil akhirati Hasanah, waqinā azabanNār

4- MAFIFICIN ISTIGHFARI
: ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﺭﺑﻲ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪﻙ ﻭ ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪﻙ ﻭ ﻭﻋﺪﻙ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺃﺑﻮﺀ ﻟﻚ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ ﻋﻠﻲّ ﻭ ﺃﺑﻮﺀ ﺑﺬﻧﺒﻲ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ
Allaahumma anta rabbiy lā ilaha illā anta khalaq-taniy, wa’ana abduka, wa’ana alā aHdika, wa-wa’ dika masta-‘da at, a-uzubika min sharri ma sana’ata, abū Ula-ika bini’-matika ãlayya, wa-abu’u bizambiy, Fagfirliy fa-innahu Lā yagfiruz-Zunuba illa ant

5- MAFIFICIN NEMAN KARIYA DA TSARI
: ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻣﻊ ﺍﺳﻤﻪ ﺷﺊ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ
Bismillaahilladziy Lā yadurru ma-asmihi shay’un fiyl-ardhi walā fiys-Samā’ , wa huwassamiy’un alaiym

6- MAFIFICIN ZIKIRIN NEMAN YAYE DAMUWA DA BAKIN CIKI
: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ
Lā ilaHa illa anta subhānaka inniy kuntu minaz-Zālimiyn

7- MAFI ZIKIRIN DOGARO GA ALLAH DA SALLAMAWA A GARESHI
: ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
Lā haula wala Quwwata Illa billaahil aliyyil aziym

ALLAH KA BAMU IKON DAUWAMA AKAN YAWAITA AMBATON KA A KOWANE
LOKACI.

Ameen

Comments
Loading...
Dakacemu....

Shiga tsarin samun sakonninmu.

Shin kana son ka ke samun haske akan dukkan abubuwan da ke wakana a shafin Alummata? Shigar da adireshin email dinka da sunanka a nan kasa, za ka yi farin ciki ka aikata hakan...